Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Dnia 21-11-2018 godz. 13:33:57

Poprawka1, 5, 6, 9

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 31