Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Dnia 21-11-2018 godz. 13:32:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 0 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 32