Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Dnia 21-11-2018 godz. 11:51:24

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22