Narzędzia:

Dnia 21-11-2018 godz. 11:18:46

Za: 24 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19