Narzędzia:

Dnia 21-11-2018 godz. 11:16:13

Za: 23 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22