Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-11-2018 godz. 13:37:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24