Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Dnia 21-11-2018 godz. 13:36:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 24