Narzędzia:

Dnia 21-11-2018 godz. 11:11:36

Za: 23 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21