Narzędzia:

Dnia 24-10-2018 godz. 11:10:40

Za: 22 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20