Narzędzia:

Ustawa o spółdzielniach rolników

Dnia 28-09-2018 godz. 09:31:14

Poprawka 5

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 0 57 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 23 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 3 2 0 3