Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 28-09-2018 godz. 09:28:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 21 1 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 5 0 0 3