Narzędzia:

Zmiana w składzie komisji senackiej

Dnia 28-09-2018 godz. 09:27:43

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 22 21 0 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 4 0 1 3