Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r

Dnia 28-09-2018 godz. 09:54:33

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 61 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 0 23 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 2 3 0 3