Narzędzia:

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r

Dnia 28-09-2018 godz. 09:54:04

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 26 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 0 58 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 23 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 3 2 0 3