Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-09-2018 godz. 09:43:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 54 0 1 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 0 23 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 2 3 0 3