Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-09-2018 godz. 09:42:57

Poprawka 7

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 23 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 5 0 0 3