Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-09-2018 godz. 09:42:34

Poprawka 6

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 47 47 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 21 21 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 5 0 0 3