Narzędzia:

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Dnia 28-09-2018 godz. 09:33:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 56 0 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 23 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 5 0 0 3