Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego

Dnia 27-09-2018 godz. 11:50:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 68 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 47 47 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 19 19 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 8 2 2 0 0 6