Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 04-10-2012 godz. 11:57:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14