Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 04-10-2012 godz. 11:56:24

Poprawka 14, 16, 20, 23

Za: 30 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14