Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:32:25

Poprawka 28

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21