Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 04-10-2012 godz. 11:52:48

Poprawka 1,4-6,8-13, 22

Za: 31 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14