Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:28:04

Poprawka 8

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21