Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:27:06

Poprawka 3,6,7,10,14,15,18,19,22-26

Za: 57 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 18