Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:26:22

Poprawka 1, 2, 4, 5

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15