Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 04-10-2012 godz. 12:22:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17