Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 04-10-2012 godz. 11:51:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15