Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Dnia 04-10-2012 godz. 12:20:04

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16