Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:17:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 16