Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:16:04

Poprawka 3

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15