Narzędzia:

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Dnia 04-10-2012 godz. 12:14:06

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 15