Narzędzia:

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Dnia 04-10-2012 godz. 12:13:35

Poprawka

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15