Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 04-10-2012 godz. 12:10:50

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15