Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 04-10-2012 godz. 12:10:09

Poprawka

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16