Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:05:52

Poprawka 8, 10, 12, 23, 36

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 14