Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:02:58

Poprawka 4

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14