Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:02:25

Poprawka 2, 3

Za: 2 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 14