Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci

Dnia 26-09-2018 godz. 11:14:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 21 21 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 5 0 0 3