Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 27-07-2018 godz. 14:01:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 14 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 0 12 12 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 2 2 2 1