Narzędzia:

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego

Dnia 27-07-2018 godz. 13:58:59

Za: 0 Przeciw: 88 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 0 58 1 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 0 24 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 0 6 0 1