Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 27-07-2018 godz. 13:55:21

Poprawka 4

Za: 21 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12