Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 27-07-2018 godz. 13:54:58

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15