Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 27-07-2018 godz. 13:54:43

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12