Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 27-07-2018 godz. 13:48:19

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 23 0 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 6 0 0 1