Narzędzia:

Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Dnia 27-07-2018 godz. 13:42:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 1 23 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 3 0 1