Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Dnia 27-07-2018 godz. 13:41:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 19 0 5 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 6 0 0 1