Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Dnia 27-07-2018 godz. 13:41:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 0 15 8 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 1 2 1