Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 27-07-2018 godz. 13:40:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 11