Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Dnia 27-07-2018 godz. 13:38:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 64 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 11